مستندات استفاده از وبسرویس سین یا ویو تلگرام

مستندات استفاده از وبسرویس سین یا ویو تلگرام

mohammad tabarsi


🔗 لینک وبسرویس :

https://api.power-tel.ir/apic.php

خب تمامی پارامترها باید به این ادرس به صورت GET ارسال شوند.

برای شارژ حساب خود باید ربات @cbapibit استارت و شارژ کنید. لیست قیمت ها ی خدمات نیز در بخش شارژ وبسرویس موجود میباشد.

نکته بسیار مهم در صورت استفاده از ویو ایرانی واقعی ربات وبسرویس باید در کانالی که شما لینک ان را به وبسرویس قراره ارسال کنید باید ادمین باشه.(در کانال فرواردی های پست ادمین کنید)

ا===================ا

قیمت محصولات

برای دیدن لیست محصولات و قیمت به این ادرس مراجعه کنید


https://api.power-tel.ir/api.php?type=services

ا===================ا

پارامترا های مورد نیاز برای سین:

لینک نمونه برای سین زدن یک پست از کانال عمومی:

https://api.power-tel.ir/apic.php?apikey=xxxxxxxxxx&typeseen=en&type=view&count=100&runs=1&speed=100&period=5&channel=cute_panel&id=25


ا1- apikey باید از ربات وبسرویس بخش کلید وبسرویس دریافت کنید.

ا2- typeseen ما سه نوع سین داریم تمام ایرانی فیک و مستقیم (panel - fa - en - ) خالی باشه فیک میزنه.


ا3- type نوع درخواست شما را مشخص میکند که سین باشد یا ریکشن و ...(view-member-number-reaction-vote)

ا3- count تعداد مورد نیاز شما از 100 تا 100,000 وارد کنید.

ا4- runs بیانگر اینه که چند دقیقه بعد از ثبت سفارش شروع به استارت سین زدن بکنه اگر صفر باشه استارت فوری میشه

ا5- speed تعداد مورد نظر در هر بار سین زدن مثال هر 5 دقیقه 100 تا سین بزنه در اینجا 100 میشه speed

ا6- period مقدار زمان برای بازدید مثلا هر 5 دقیقه 100 بازدید در اینجا 5 میشه period

ا7- channel ادرس کانال عمومی مثال cute_panel بدون @ وارد کنید.

ا8- id ایدی پست مورد نظر خودتون 25

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": 119959,
  "count": "100",
  "amount": 9,
  "seenstart": 986,
  "seenend": 1086,
  "channel": "@cute_panel"
 }

ا===================ا

پارامتر های مورد نیاز برای لایک و نظر سنجی:

نمونه لینک:

https://api.power-tel.ir/apic.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=vote&count=10&channel=codebazan&id=500&text=نام دکمه

خب تمامی پارامترها با سین مشابه میباشد.

فقط پارامتر type=vote شد و یک پارامتر جدید text اضاف شد که نام دکمه باید بدین بهش.خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": "337870709",
  "count": "10",
  "amount": 250,
  "type": "vote"
}

ا===================ا

پارامترهای مورد نیاز برای ری اکشن:

نمونه لینک:

https://api.power-tel.ir/apic.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=reaction&count=50&channel=cute_panel&id=417&reaction=THUMBS_UP

برای مشاهده لیست ریکشنها اینجا کلیک کنید

دقت کنید ریکشن روی کانال مورد نظر شما باز باشد.

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": "337871270",
  "count": "50",
  "amount": 650,
  "type": "reaction"
}


خب حالا شما سین و لایک وریکشن و... انجام دادی و باید پیگیری کنی ایا انجام شد یا نه؟

توجه کنید برای لایک و نظرسنجی و ریکشن type=status2 میشه.

نمونه لینک:

https://api.power-tel.ir/apic.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=status&id=337871270

خروجیشم میشه 👇

{
  "result": "ok",
  "order": "56325668",
  "stats": "Pending",
  "SeenStart": "1",
  "Count": "150"
}

نمونه لینک نمایش مقدار شارژ:

https://api.power-tel.ir/apic.php?type=amount&apikey=xxxxxxxxxx

ا===================ا

وبسرویس ممبر و فالور

https://api.power-tel.ir/member/?apikey=xxxxxxxxxxxx&type=member&memtype=1&quantity=1000&channel=@cute_panel

ا1- apikey باید از ربات وبسرویس بخش کلید وبسرویس دریافت کنید.

ا2- memtype نوع ممبر,فالور مشخص میکنه

ا3- type برابر با ممبر باشه کلا برای همه خدمات

ا3- quantity تعداد مورد نیاز شما از 100 تا 100,000 متغیره تو لیست محصولات نشون میده شمارشو

ا4- channel که لینک محصول باید بزارین توش حالا لینک اینستا و ... فرقی نداره

برای دیدن لیست محصولات اینجا کلیک کنید

ا===================ا

وبسرویس شماره مجازی تلگرام کد آنی:

پارامترهای وبسرویس شماره مجازی تلگرام کد انی

ا1- countrycode کد کشور مورد نظر شما مثال 7 روسیه درصورت موجود بودن نمایش میده

ا2- type نوع درخواست مشخص میکنه

ا2-1- listall - نمایش لیست شماره های موجود در وبسرویس

ا2-2- num برای نمایش شماره استفاده میده

ا2-3- countrycode کد کشور مورد نظر میگیره و یک شماره بصورت رندم نمایش میده.

ا3- code برای دریافت کد این پارامتر به همراه شماره تلفن ارسال میشه تا کد دریافت کنید.

ا4- phone شماره ای که قراره ازش کد بگیریم باید بدیم بهش.


نمایش لیست کشورها و قیمت:

https://api.power-tel.ir/number/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=listall

خروجیشم میشه 👇

{
  "success": true,
  "result": [
    {
      "country": "امریکا 🇺🇸",
      "price": "10000",
      "code": "1"
    },
    {
      "country": "ویتنام 🇻🇳",
      "price": "15000",
      "code": "84"
    },
    {
      "country": "کانادا 🇨🇦",
      "price": "10000",
      "code": "1"
    },
    {
      "country": "روسیه 🇷🇺",
      "price": "12000",
      "code": "7"
    }
  ]
}

دریافت شماره رندوم :

https://api.power-tel.ir/number/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=num&countrycode=1


خروجیشم میشه 👇

{
  "success": true,
  "number": "15203175697",
  "price": "10000",
  "countrycode": "1",
  "countryname": "کانادا 🇨🇦"
}

گرفتن کد از شماره مورد نظر:

https://api.power-tel.ir/number/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=code&phone=11234567891

خروجیشم میشه 👇

{
  "success": true,
  "code": "1234",
  "price": "10000",
  "pass": "123"
}


POWERED BY: power-tel.ir